Welkom bij Scala Flevoland

SCALA heeft zowel onderwijskundige als bedrijfskundige expertise en is in staat deze te verbinden met organisatorische en veranderkundige ontwikkelingen. Wij werken in hoofdzaak voor bedrijven, overheden, beroepsonderwijs en arbeidsmarktorganisaties. Wij ondersteunen de ontwikkeling naar vakmanschap en meesterschap, zijn betrokken bij activiteiten gericht op versterking van de Europese agenda rond ‘basic 21 century skills’ en zijn warm pleitbezorger van een leven lang leren. Wij leveren advies, procesbegeleiding, praktijkgericht onderzoek, leergangen & trainingen, programma- en projectmanagement. Wij onderscheiden ons door een persoonlijke-, krachtige- en vooral resultaatgerichte aanpak die ons in staat stelt om klantgericht te werken. Missie Het effectief aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van Flevoland door het ontwikkelen, organiseren en programmeren van verbindingen tussen bedrijfsleven, onderwijs en arbeidsmarkt vanuit de luchthaven en aanverwante industrie gericht op WERKEN & LEREN. Activiteiten Voorlichting op gebied van techniek binnen onderwijs Makelaar en schakelfunctie tussen onderwijs en bedrijfsleven Creëren en beheren van...

Bedrijfsfilm Scala Flevoland

Samenwerkingspartners Partners waar we trots op zijn